Privacy Notice

GDPR – behandling av personuppgifter på Mandometerklinikerna

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande princip ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

Vi på Mandometerklinikerna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med kraven i GDPR.

För mer information om GDPR:

https://www.sll.se/om-landstinget/Landstingets-uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/ >

http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/personuppgifter/personuppgifter-i-varden/ >